Gestalt-terápia

A Gestalt-terápia alapítója Fritz Perls. Az elnevezésen kívül semmi köze sincs a lelki jelenségek kutatását jelentős mértékben előbbre vivő Gestalt-pszichológiához (alaklélektanhoz). Die Gestalt (német) = alak, forma.

Ahhoz igyekszik hozzásegíteni a pácienst, hogy szükségleteit „pregnáns” módon észlelje, múltjának terhét, a betegítő „nem kész Gestaltokat” tegye le, és spontán módon, szabadon, kényszer nélkül éljen. A Gestalt-terápia életfilozófiája szerint az ember számára nincs kötelező erkölcsi norma, mindenki maga dönti el, hogy mit tart helyesnek, mit tekint pregnánsnak, kész Gestaltnak.

Jelszava: Elfogadlak téged olyannak, amilyen vagy, és te fogod magadat megváltoztatni.

Perls „Miatyánkja” a terápiás szoba falán, egy poszteren olvasható:

Teszek amit teszek,
és te is teszel amit teszel.
Nem azért vagyok ezen a világon,
hogy a te elvárásaidért éljek,
és te is azért vagy ezen a világon,
hogy az én elvárásaimért élj.
Ha véletlenül találkozunk – az csodálatos.
Ha nem, akkor sem tehetünk semmit.

A Gestalt-terápia és a bibliai szemlélet

Nyilvánvaló, hogy ennek a pszichoterápiás irányzatnak semmi köze sincs az empirikus tudományokhoz, ez életfilozófia. S mint ilyennek, semmi köze sincs a bibliai gondolkodáshoz. Ugyanakkor összhangban van korunk posztmodern életszemléletével.