Tanuláslélektanra épülő párterápia

Úgy vélem, jól illusztrálja ezt a szemléletet A boldog házasság hét titka c. könyv.

A szerzőpáros – John M. Gottman és Nan Silver – hét alapelvet fogalmaz meg:

1. A tréning elején részletes szeretet-térképet kell készíteni. Ehhez egy 20, majd egy 60 pontból álló kérdőívet kell kitölteni. Ezek arra jók, hogy a felek jobban megismerjék egymás élmény- és gondolat-világát, vágyait, irányultságait, ízlését stb. A kérdések megválaszolása, kiértékelése, majd megbeszélése meglehetősen időigényes. (Közbeszúrva előre bocsátom, hogy sejtésem szerint az eljárás hatékonyságának a titka éppen ebben rejlik: rákényszeríti a párokat, hogy sok időt töltsenek egymással, miközben a házasságukkal foglalkoznak.)

2. Második alapelv: Tápláljuk az egymás iránti szeretet és csodálat érzését! Ehhez is kérdőíveket kínálnak, de tulajdonság-listát is a társunk lehetséges előnyös tulajdonságairól. Javasolnak egy 7 hetes kurzust, melyben napokra beosztva előírnak egy vezérgondolatot és egy feladatot. Találomra idézek a programból:

1. hét
Hétfő
Gondolat: Őszintén szeretem a páromat.
Feladat: Nevezzük meg a másiknak egy olyan tulajdonságát, amelyet szeretetre méltónak vagy szerethetőnek tartunk!
Csütörtök
Gondolat: A párom vonzó nő/férfi számomra.
Feladat: Gondoljunk párunk egyik nekünk tetsző fizikai tulajdonságára!
4. hét
Péntek
Gondolat: A mi házasságunk egy kicsivel jobb, mint a legtöbb házasság körülöttünk.
Feladat: Gondoljon egy olyan házasságra, amelyikről az a véleménye, hogy borzalmas!

Az történik eszerint, hogy a kurzusban résztvevők 49 napon át szuggerálnak magukba egy pozitív gondolatot, kiegészítve egy gyakorlati lépéssel vagy az előzőhöz kapcsolódó újabb gondolattal.

3. Harmadik alapelv: Forduljunk egymás felé, ne távolodjunk el egymástól! Ezt az alapelvet három gyakorlat-csoportban érvényesíti. Az „érzelmi bankszámlát” egy 62 pontos lista alapján töltik ki. A társ visszautasító viselkedésére adott reakciókat szintén tesztlap segítségével tudatosítják, és ezzel csökkentik az érzelmi feszültséget.

4. Negyedik alapelv: Vegyük figyelembe a párunk véleményét is! Szellemes, túlélési fantázia-játék segíti a párokat abban, hogy megtudják egymásról, mit tartanak fontosnak vagy értékesnek. („Mit mentenél meg a hajórakományból egy lakatlan szigetre kerülve?”)

5. Ötödik alapelv: Oldjuk meg a megoldható problémákat! Ugyanis nem minden házassági probléma megoldható. Ami nem oldató meg, azzal ne foglalkozzunk!

6. Hatodik alapelv: Ki kell szabadulni a csapdából! Ez azt jelenti, hogy engedjük meg a társunknak, hogy elképzelései szerint éljen; ha például szeret templomba járni, ne akadályozzuk meg; ha a szalvéta-hajtogatás a kedvenc időtöltése, ne tartsuk felesleges butaságnak.

7. Végül: Találjuk meg közösen a házasságunk étrelmét! Kapcsolati rituálék (pl. ünnepi ebédek, közös reggeli); szerepek; célok; szimbólumok. Ezeken a területeken azonos véleményre kell jutni.

Mi új van mindezekben? – Úgy érzem, jogosan merül fel ez a kérdés. Hiszen magától értetődő, szinte banális alapelvekről van szó. Miért van szükség kutatóintézetre és éveken át tartó kutatásra ahhoz, hogy ezeket az alapelveket felfedezzük?

Úgy sejtem, hogy a szerzők munkájának a sikerét nem a „felfedezett” alapelvek (a „hét titok”) adják, hanem az, hogy jól megszerkesztett tesztlapokkal feltárják a segítséget kérő párok irányultságait, attitűdjeit, érzelmeit, gondolkodásmódját, mindezt tudatosítják bennük, és hónapokon át gyakoroltatják a megfelelő magatartást. Ha valaki rászán arra negyvenkilenc napot (és ki tudja mennyi pénzt), hogy egy kemény tréningen foglalkozzék a házasságával, annak nyilvánvalóan fontos a házassága. Lehetséges, hogy nem a jó alapelvek, hanem az elkötelezett odaszánás hozza rendbe a házasságát.

Jellemző az eljárásra az a javaslat, amit a szerzők a tréning végén adnak a pároknak annak érdekében, hogy ne essenek vissza, ha már szépen megjavult a házasságuk az intenzív kurzus alatt. Az útra bocsátó javaslatnak ezt a címet adják: A mágikus öt óra. Ugyanis hetenként öt órára van szükség ahhoz, hogy a felek gondozzák – és ezzel szinten tartsák – a házasságukat. Hadd álljon itt ebből is egy kis ízelítő:

Reggeli búcsú. „Minden reggel, mielőtt elköszönünk egymástól, tudjunk meg legalább egy dolgot, ami aznap történik a párunkkal – attól kezdve, hogy a főnökével ebédel, azon át, hogy elmegy az orvoshoz, vagy telefonon felhív egy régi barátot.” Ez napi 2 percet vesz igénybe; 5 munkanapot számítva ez hetenként 10 perc.

Hasonlóképpen elmondja a javaslat a hazaérkezéssel kapcsolatos tennivalókat (napi 20 perc, 5 munkanap alatt 1 óra 40 perc).

A csodálat és nagyra értékelés is része a programnak (napi 5 perc, heti 35 perc).

A szeretet c. program időigénye is heti 35 perc, naponta 5 perc. Ennek tartalma: „Csókoljuk meg, öleljük át, vonjuk magunkhoz és simogassuk meg a párunkat, amikor együtt vagyunk. Elalvás előtt pedig mindig csókoljuk meg egymást.”

Szerepel még a heti randevú a programban: 2 óra egyszer egy héten.

Ha összeadjuk a szükséges időtartamokat, 5 óra az eredmény.

Úgy vélem, csupa jó és hasznos dolgot javasolnak e jeles házassággondozók. Például jó dolog megcsókolni és megölelni egymást, sőt: mi sem természetesebb egy házasságban. Az már szokatlan gondolat, hogy ennek a műveletnek naponta 5 percig kell tartania. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a könyvben közölt kérdőívek és gyakorlatok is hasznosak, átvehetők és alkalmazhatók – a bibliai házassággondozás folyamatában is!

De téved a házassággondozó – és az ügyfél is, ha azt hiszi, hogy a kérdőívek ésgyakorlatok gyógyítják meg a házasságát.