A válás oka

A válás

Napjainkban a válás járványszerűen terjed. Nemcsak a „hitetlenek” életgyakorlata, hanem a hívőké, sőt sokszor élő hitű lelkipásztoroké is.

Nyilvánvaló, hogy az elváltak szenvednek. Szenvedtek a házasságukban, és szenvednek a válás után is (nem mindig bevallottan) – egy ideig legalábbis. Ha a seb begyógyul, az emlékeztető heg még sokáig látszik. Néha fáj is, mint a törött majd összeforrt végtag, amikor változik az időjárás. Ebből az következik, hogy az elváltak lelkigondozásra szorulnak: az is, akit elhagytak, de az is, aki kilépett a kapcsolatból. Persze a bibliai lelkigondozás nem mindig simogató, langyos borogatáshoz hasonlít, hanem olykor fájdalmas beavatkozáshoz.

A válás oka

Arra a kérdésre, hogy mi a válás oka, az emberek többsége (a válópert vezető bíró is) többnyire tünetek felemlítésével válaszol: hűtlenség, elidegenedés, erőszakos viselkedés, hazudozás, felelőtlen pénzkezelés stb. De mi az oka a hűtlenségnek, az elidegenedésnek (sorolhatnánk tovább)?

A társkapcsolati anomáliák bemutatásakor két mélyen rejlő okra bukkantunk. Ezek: az önzés és a bizalom hiánya. A válás ugyanahhoz a jelenségkörhöz tartozik, amihez a szingli-jelenség, az élettársi kapcsolat és a házasságban való magányos szenvedés. A szingli nem köt házasságot, hogy ne kelljen szenvednie, az élettársi kapcsolatban élő előre tompítani igyekszik a szenvedést, a páros magányban a felek tűrik, az elváltak elutasítják a szenvedést.

A Biblia válasza: a válás (és minden társkapcsolati anomália) oka a megromlott emberi természet. Más szóval: a kemény szív.

Jézus mondta:

Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket.
– Máté 19:8

A kemény szív jellemzői:

  • nem képes kilépni az én-központúságból és az önzésből;
  • nem képes feladni az elvárásait;
  • nem képes megbocsátani és bizalmat adni a másik embernek.

A házassági válság megoldása

Ebből az következik, hogy a házassági válság megoldása is a szív, a lelkület megváltozásával kezdődik. Megfelelő konfliktuskezelő eljárások és kommunikációs technikák elsajátítása és alkalmazása hasznos lehet, de ehhez képest másodlagos jelentőségű.