Búcsúzunk

Palhegyi-Ferenc-2007-12

Pálhegyi Ferenc

Pálhegyi Ferenc, sokak szeretett Feri bácsija március 28-án húsvét hétfőn mennyei hazájába költözött. Családi körben, békességben, szeretetben.

Utolsó óráiban a 63. Zsoltárt kérte:

„Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.”

palhegyi-ferenc-bucsu

Most nagyon fáj a szívem, de vigasztaló, hogy ahogy élt, úgy halt meg, és bizonyos, hogy találkozunk, mert ez Jézus életén, halálán és feltámadásán múlik, nem rajtunk. Papa az utolsó földi pillanatáig szolgált és szeretett – nagy gazdagság, hogy ilyen közelről ismerhettem. Örömmel ment haza. Érdemes a nyomában járni, mert ő valóban Jézus nyomában járt.

Életéről hálaadással emlékezünk meg családja, barátai, tanítványai, munkatársai körében. Nem a temetőben, hanem egy olyan helyen, amihez jóval több köze volt: a Pasaréti Református Gyülekezetben.

  • Időpont: 2016 április 24. vasárnap du. fél 4.
  • Helyszín: 1026 Budapest, Torockó tér 1.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szerették.

A tájékoztató Facebook oldal linkje: www.facebook.com/events/1556854691278385/

Gyógypedagógiai és pszichológiai munkásságára emlékezve búcsúzik kollegája és mentora Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes gyógypedagógiai tanár, pszichológus, a pszichológiai tudományok kandidátusa a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének weboldalán:

A nagyhatású tanárra szomorú szívvel emlékezve búcsúznak azok a mára felnőtt valaha volt vak gyermekek és fiatalok, akiket elindított életpályájukon. A sort folytatják azok a gyógypedagógusok, akiknek több generációja kapott tőle korszerű pszichológiai ismereteket és a hivatás gyakorlásához etikai tartást, amit nem lehet elfelejteni akkor sem, ha a lexikális tudás néha elhalványul. Az emlékezők, búcsúzók között a magyar pszichológus közösség is ott van, hiszen Pálhegyi Ferenc tudományos munkássága gazdagította nem csak a gyógypedagógiai pszichológiát, hanem az általános- és személyiséglélektant, a pszichodiagnosztikát is.

E gazdag életmű teljes értékelése nem fér ennek az írásnak a keretébe, ezért önkényesen és főleg a vele való személyes kapcsolatom oldaláról válogatva emelek ki véleményem szerint komoly értéket jelentő elemeket munkásságából… A teljes dokumentumhoz…

1970 Papa ballagtat

A Vakok Intézete tanáraként 1970-ben

“Most már itt van dolgod”
Fekete Zsuzsa írása a parokia.hu-n:

Ha megkérdezzük, mitől boldog valaki, a rövid válaszom az, hogy attól, ha van olyan ember az életében, aki szereti és megérti őt, elfogadja és bízik benne. Minél több ember van körülöttünk, aki értékel és elfogad minket, annál biztosabb talajon állunk – mondta egy korábbi beszélgetésben Pálhegyi Ferenc. Azt hiszem, ha valaki tudta, mi a boldogság, akkor az Feri bácsi volt. Az utolsó interjút néhány nappal a halála előtt adta. Folytatás…

Karácsonyi köszöntő

“Isten megbékéltetett minket önmagával Krisztus által.”
(2Korinthus 5:18)

Isten Fia azzal, hogy emberként megszületett, megtette az első lépést a kereszthez vezető úton.

ujszulott

Emberként mindenki megkísérthető. Isten ellensége – az ősi Kígyó – hogy megállítsa Őt a kereszthez vezető úton, csodálatos perspektívát vetített a tehetséges názáreti fiatalember elé (Lukács 4:1-13).

  1. Az emberek számára a jólét a legfontosabb dolog. Rengetegen éheznek a földön. Gondolj az ázsiai és afrikai szegényekre! Megfelelő technikával termőfölddé változtathatod a kősivatagot. Ugye, most téged is kínoz az éhség? Változtasd hát kenyérré a köveket! Ha ezt teszed, megnyered a tömegek rokonszenvét. (Választások idején a pártok is gazdasági ígéretekkel kampányolnak.)
  2. Az emberek szeretik a szenzációt. Jelenj meg hát szupersztárként közöttük! A filmcsillagok és a gólkirályok rendkívül népszerűek és sok pénzt keresnek. Egy lélegzetelállító mutatvánnyal a templom párkányáról te is elérheted, hogy sokan odafigyeljenek rád. (Régi bölcsesség: panem et circenses a tömegek megnyerésének a titka. A jólét mellé kell még a szórakoztató ipar.)
  3. Az emberek arra vágynak, hogy végre szűnjenek meg a háborúk, a pogromok, a garázdaságok és a terrorizmus. Szervezd meg hát globális békebirodalmadat! Én hozzásegítelek ehhez, hiszen a világ fejedelmeként enyém a globális pénzhatalom.

De Jézus nem állt meg a kereszthez vezető úton.

Szerette a szegényeket, gyógyította a betegeket, istenfiúságának jeleként olykor hatalmas csodákat is tett, békességet adott az övéinek, de a kísértőnek mindhárom esetben nemet mondott. Jól tudta, hogy éhezve és szegényen nehéz az élet; hogy szüksége van mindenkinek egy kis szórakoztató pihenésre; hogy nagy kincs az emberek és a népek között a béke. De azt is tudta, hogy mindezeknél felülkínálhatatlanul fontosabb a mennyei Atyával való megbékélés. Hiszen anélkül a felsorolt javak sem szerezhetők meg valóságosan és tartósan. Az Atyával való megbékélésünknek pedig az Ő szenvedése és kereszthalála az ára. Sehogy másként nem szerezhető meg.

Jézus születésének körülményei – nemcsak Istenhez – emberhez is méltatlanok. Értünk vállalt megaláztatása és szenvedése már Betlehemben elkezdődött, majd a Golgotán vált teljessé. Erre csak egyetlen válaszunk lehet megfelelő: Uram, felajánlom neked az életemet.


karácsony, karácsonyi, béke, békéltetés, békekötés, megbékélés, jólét, szenzáció, kereszt