Karácsonyi köszöntő

“Isten megbékéltetett minket önmagával Krisztus által.”
(2Korinthus 5:18)

Isten Fia azzal, hogy emberként megszületett, megtette az első lépést a kereszthez vezető úton.

ujszulott

Emberként mindenki megkísérthető. Isten ellensége – az ősi Kígyó – hogy megállítsa Őt a kereszthez vezető úton, csodálatos perspektívát vetített a tehetséges názáreti fiatalember elé (Lukács 4:1-13).

  1. Az emberek számára a jólét a legfontosabb dolog. Rengetegen éheznek a földön. Gondolj az ázsiai és afrikai szegényekre! Megfelelő technikával termőfölddé változtathatod a kősivatagot. Ugye, most téged is kínoz az éhség? Változtasd hát kenyérré a köveket! Ha ezt teszed, megnyered a tömegek rokonszenvét. (Választások idején a pártok is gazdasági ígéretekkel kampányolnak.)
  2. Az emberek szeretik a szenzációt. Jelenj meg hát szupersztárként közöttük! A filmcsillagok és a gólkirályok rendkívül népszerűek és sok pénzt keresnek. Egy lélegzetelállító mutatvánnyal a templom párkányáról te is elérheted, hogy sokan odafigyeljenek rád. (Régi bölcsesség: panem et circenses a tömegek megnyerésének a titka. A jólét mellé kell még a szórakoztató ipar.)
  3. Az emberek arra vágynak, hogy végre szűnjenek meg a háborúk, a pogromok, a garázdaságok és a terrorizmus. Szervezd meg hát globális békebirodalmadat! Én hozzásegítelek ehhez, hiszen a világ fejedelmeként enyém a globális pénzhatalom.

De Jézus nem állt meg a kereszthez vezető úton.

Szerette a szegényeket, gyógyította a betegeket, istenfiúságának jeleként olykor hatalmas csodákat is tett, békességet adott az övéinek, de a kísértőnek mindhárom esetben nemet mondott. Jól tudta, hogy éhezve és szegényen nehéz az élet; hogy szüksége van mindenkinek egy kis szórakoztató pihenésre; hogy nagy kincs az emberek és a népek között a béke. De azt is tudta, hogy mindezeknél felülkínálhatatlanul fontosabb a mennyei Atyával való megbékélés. Hiszen anélkül a felsorolt javak sem szerezhetők meg valóságosan és tartósan. Az Atyával való megbékélésünknek pedig az Ő szenvedése és kereszthalála az ára. Sehogy másként nem szerezhető meg.

Jézus születésének körülményei – nemcsak Istenhez – emberhez is méltatlanok. Értünk vállalt megaláztatása és szenvedése már Betlehemben elkezdődött, majd a Golgotán vált teljessé. Erre csak egyetlen válaszunk lehet megfelelő: Uram, felajánlom neked az életemet.


karácsony, karácsonyi, béke, békéltetés, békekötés, megbékélés, jólét, szenzáció, kereszt

Mire jó a kereszténység?

“Olyan vallásra van szükségük, amely működik.” Ezt a gondolatot William James fogalmazta meg a 20. század első éveiben (Erwin W. Lutzer idézi). William James kora jóhírű pszichológusa volt Amerikában, még a behaviorista (viselkedéstani = tanuláslélektani) irányzat születése előtt. Kiderül ebből a pragmatista megállapításból, hogy a közvetlen hasznosságra törekvő gyakorlatiasság nemcsak a behavioristákra (és utódaikra, a tanuláslélektan képviselőire) jellemző, hanem általában az amerikaiakra. Ez már csak azért is valószínű, mert később egy másik amerikai, a humanista Abraham Maslow (szintén nem behaviorista) a 20. század közepén – James gondolatával összhangban – azt írja, hogy az ő rendszere betöltheti a valláspótlék szerepét. (Hozzáfűzi: a világvallások közül az ő pszichológiája a Zen-buddhizmushoz áll legközelebb.) Magyarán: mindegy, hogy mit gondolsz és mit hiszel, csak legyen hasznos, amit gondolsz és hiszel.

Nos, működik-e a keresztyénség?

Lutzer (amerikai protestáns teológus) írja:[ref]Erwin W. Lutzer: Krisztus és a többi isten. (Lélek és Élet Alapítvány, 1995.)[/ref]

Kérdezzétek meg a vértanúkat, akik nem szabadultak meg az oroszlánoktól, hogy működött-e a hitük. Kérdezzétek meg azokat, akik Istenhez fordultak gyógyulásért, és mégis valamilyen, az emberi méltóságot leromboló betegségben haltak meg. Kérdezzétek meg azt a férfit, aki keresztyén lett, és akit elhagyott a felesége, mert ellenségesen nézte férje megtalált hitét. Ha a mi véges megfigyeléseinket vesszük alapul, akkor a keresztyénség bizony nem mindig működik.

Hála legyen Istennek, Lutzer gondolatmenete itt nem szakad meg. Így folytatja:

Mármost ha azt kérdezitek, működik-e a keresztyénség abban, hogy minket kibékítsen Istennel, ha azt kérdezitek, hogy működik-e a halálra, és a ránk váró örökkévalóságra való felkészítésünkben, akkor igen, minden okunk megvan, hogy azt higgyük: nagyon jól működik.

Azt hiszem, mindannyiunk naponkénti tapasztalata, hogy hívő keresztyének is megbetegszenek, elveszíthetik az állásukat, megbukhatnak a vizsgán, konfliktusba kerülhetnek a munkatársukkal – sőt a házastársukkal. És mindez nem azért eshet meg velük, mert gyenge a hitük vagy, mert nem elég jó keresztyének.

Korunk fogyasztói szemléletű emberei sok esetben keresztyénné válva sem vetik el fogyasztói életszemléletüket. Ennek megfelelően azt várják Istentől, hogy anyagi jólétet, jó egészséget és sikeres életet adjon nekik – itt a földön. Szerintük Istennek az a dolga, hogy komfortos életet biztosítson számukra, beleértve ebbe a zökkenőmentes házasságot is. Mindezekkel együtt jó testi-lelki közérzetben, eufórikus hangulatban lehessen részük. Jézus mennyei kincsekben gazdag életet ígérő szavait: Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek (János 10:10) a földi jólét jegyében értelmezik.

Ha a komfortos élet nem valósul meg, annak az oka (e vélekedés szerint) vagy az, hogy nem elég erős a hitük, hogy nem elég buzgón imádkoznak, hogy nem eleget adakoznak, hogy keveset szolgálnak a gyülekezetben stb. Vagy (ez a másik lehetőség:) Isten nem elég megbízható.