Miért jött Jézus?


Pálhegyi Ferenc: Őrjárat az etika körül c. könyvéből

Isten ma sem engedékeny, hanem kegyelmes. Nem azt mondja a szolgának, hogy „jól van, fizess később”, hiszen tudja, hogy soha sem lesz képes fizetni. Nem is mérsékeli az adósságát („elég lesz, ha a felét kifizeted”), hanem követeli az egészet – vagy elengedi az egész tartozást.

Jézus nem törölte el a Törvényt, sőt elmondta, hogy a követelmény magasabb, mint ahogy látszik.

Megmondatott a régieknek: Ne ölj!… Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.
(Máté 5:21-22)

Megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. (Máté 5:27-28)

Hasonlóképpen „feljebb teszi a lécet” a válással, az adott szóval, a megtorlással ill. megbocsátással, az ellenség szeretésével, az adakozással, az imádkozással és a böjtöléssel kapcsolatban.

Jézus nem szigorúbb Mózesnél, hanem radikális. Radix = gyökér. Radikális = gyökeres. Jézus tanítása a cselekedeteink gyökerére mutat rá; arra, hogy mi van a szívünkben. Isten Törvénye szívtükör. Ha ebbe a tükörbe nézek, meg kell látnom, hogy bűnös vagyok, nem állhatok meg Isten színe előtt. Nem tudok törleszteni, hiába kapnék bármennyi haladékot – kegyelemre van szükségem. Kegyelemben pedig azért részesülhetek, mert Jézus eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszögezve a keresztfára (Kolossé 2:14).


« Jézus etikája ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Kőtáblára, vagy szívbe írt törvény? »


A Tízparancsolat Jézusra mutat


Pálhegyi Ferenc: Őrjárat az etika körül c. könyvéből

Amikor az ÚR angyala bejelentette Józsefnek (Mária férjének) Jézus születését, ezt mondta: Nevezd el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. (Máté 1:21).

Jézus neve héberül Jehosua. Jelentése = Jahve a szabadító.

Egyiptom azon kívül, hogy valóságos földrajzi hely volt abban az időben is, a Bibliában a bűn birodalmának egyik jelképes neve. (Isten két tanújának holtteste a nagy város utcáján hever, amelynek neve lelki értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő Urukat is megfeszítették – Jelenések 11:8).

Eszerint a Tízparancsolat, az egy fontos kijelentés, azt üzeni, hogy Jézus az a személy, akiben Jahve kiszabadítja népét Egyiptomból, azaz a bűn rabságából. Jézus Krisztusban ugyanaz az Isten jött el hozzánk emberi testben, aki Izráel népét kivezette Egyiptomból.

Emberi segítség – legyen az pszichoterápia vagy ezoterikus praktika – legfeljebb a bűntudattól vagy a lelkiismeret furdalástól képes megszabadítani. A bűn fogságából egyedül Jézus Krisztus szabadít meg.

Jézus a Megváltóm és az életem Ura. Ha az Ő uralma érvényesül a döntéseimben és a célkitűzéseimben, válhat példaképemmé is.


« Kőtáblára, vagy szívbe írt törvény? ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ A vallásos emberek nem mind Jézus követői »