Házasságunk lenyomata gyermekeink lelkén

A gyermek biztonságérzetéhez nemcsak arra van szükség, hogy a szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy szeressék egymást…

Másfél évtizeddel ezelőtt egy forgalmas budapesti utcából kiköltözhettünk a városon kívülre, egy családi házba. Nagy lelkesedéssel kertépítésbe fogtam. Különösen a ház nyugati oldalán egy jókora területre figyeltem fel, ahol semmiféle hasznos növény nem élt, csak gyomok. „Micsoda paradicsomokat fogok itt termeszteni!” – lelkesedtem. De már az első percben, amikor lenyomtam az ásót, megcsikordult valami. Kiderült, hogy a kiszemelt területen a föld tele van építkezési törmelékkel. Ma sem tudom, hogy az előző tulajdonos miért ásta el oda a sittet, ahelyett, hogy elhordatta volna. Több évbe telt, amíg sikerült ott termőtalajt létrehozni.

A lélek táptalaja a család
child-tending-broken-baby-seedlingAhogy a facsemetének, a gyermek egészséges lelki fejlődésének előfeltételei is közvetlen környezetében, a „lelki táptalajban” vannak. Aki gyümölcsfát nevel, tudja, hogy sokkal több időt és energiát kell fordítani a talajra, mint magára a fára. Hiszen a talajt kell lazítani, a talajból kell irtani a gyomokat, a talajba kell bejuttatni a tápanyagokat, a talajt kell öntözni, hogy a gyökerek fel tudják szívni a tápsókat. Igen, magát a fát kell metszeni és permetezni, de ezek a munkák sokkal kevesebb időt és energiát igényelnek a kertésztől, mint a talaj művelése.

A gyermeki fejlődés eredeti táptalaja a család. Nem az óvoda, nem az iskola, hanem a család. Hiába neveljük a gyermeket a tanácsadó könyvek okos tanácsai szerint, ha a családból hiányoznak a lelki fejlődéshez szükséges „tápsók” (sőt, esetleg „mérgeket” tartalmaz a környezet „talaja”), nem várható harmonikus lelki fejlődés.

neveles_talaj

A harmonikus lelki fejlődéshez különösen négy „lelki tápsó” nélkülözhetetlen:

  • biztonságérzet,
  • fontosságtudat,
  • maradandó értékrend,
  • követhető példa: magatartási és kommunikációs minták.

A biztonságérzet alapja a szülők kapcsolata

Már a múlt század első felében felfedezte a fejlődéspszichológia, hogy érzelmi harmónia és megfelelő kapcsolatkészség csak azoknál a gyerekeknél alakul ki, akik biztonságban érzik magukat. Már a csecsemőnek legalább olyan mértékben szüksége van arra, hogy ölbe vegyék, babusgassák, szeretgessék, mint arra, hogy táplálékhoz jusson, tisztába tegyék, és megfelelő hőmérsékleten tartsák.

Megfelelő anya-gyermek kapcsolat nélkül nincs megfelelő lelki fejlődés – hangsúlyozták.

valasi-arvaMa már tudjuk azt is, hogy a csecsemő és a kisgyermek biztonságérzetéhez nemcsak arra van szükség, hogy a szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy szeressék egymást. Hiszen ha azok pusztítják egymást, akiktől az ő élete függ, akkor azt éli át, hogy ő nincs biztonságban. A veszélyzónából (az égő erdőből vagy az árvíz elől) az állatok menekülnek.

A csecsemő nem tud elmenekülni, ehelyett betokozódik, mint az egysejtűek, amikor kiszárad a környezetük: túl sokat szopja az ujját, kizárja a felnőtteket a maga kis világából. Később felserdülve valóban menekül: bandába, kábulatba, stréberségbe, elsietett párkapcsolatba, mert otthon nem bírja a légkört.

A család légköre (a gyermek lelki környezete) a házaspár egymással való kapcsolatán múlik elsősorban.

A házassággondozás preventív gyermekvédelem.

A fontosságtudat alapja: időtöltés és figyelem

Egészséges családban a gyermek spontán átéli azt, hogy ő fontos. Hiszen a szülei, a nagyszülők, sőt a család barátai minden fejlődési vívmányát észreveszik és értékelik: már feláll, már szavakat formál, már énekel stb. És ami még nagyon fontos: a szülőknek van rá idejük. A saját személyének fontosságát átélő gyermek juthat el egészséges önértékelésre.

Önértékelés: a reális az egészséges!

Néhány kollégámmal ellentétben nem azt gondolom, hogy a gyermeknek pozitív önértékelésre van szüksége, hanem arról vagyok meggyőződve, hogy reális önértékelésre kell jutnia. Aki úgy ismeri fel a képességeit, hogy közben a hátrányainak – esetleges fogyatékának – is tudatában van, több eséllyel válik harmonikus személyiséggé, mint az, aki a hátrányairól nem vesz tudomást és túlkompenzálja azokat.

A gyermek átveszi szülei értékrendjét

Döntéseink sorozatát – életvezetésünket – értékrendünk határozza meg. Korunk fogyasztói értékrendje önző embereket produkál. Jézus a Hegyi Beszédben a mulandó értékekkel (amiket megrághat a moly, megemészthet a rozsda, ellophatják a tolvajok) a maradandó mennyei kincseket állítja szembe. A gyermek önkénytelenül is átveszi szülei értékrendjét, hiszen tapasztalja, hogy a szülei mire képesek időt és energiát, esetleg pénzt áldozni, hogy mi ér nekik többet: az együtt töltött idő vagy a még több anyagi haszon, hogy Kőmíves Kelemen módjára feláldozzák-e egymást „fél véka ezüstért, vél véka aranyért.”

A gyermek átveszi szülei magatartási és kommunikációs mintáit

A szülők közti kapcsolat minőségét (szerelmet, megbecsülést, barátságot, vagy éppen kihűlt érzelmeket és ellenségeskedést) egymással szemben megnyilvánuló magatartásuk és a kommunikáció sokféle módja – az arckifejezéstől a szavakig – félreérthetetlenül közli a gyermekkel. Mindez mintául is szolgál számára későbbi társas viselkedéséhez. Ha jó a szülői minta, várható nála is később a szocializált magatartás. Ha túlnyomórészt közönyt vagy ellenségeskedést kifejező kommunikációs mintákat kap, nehézségei lesznek bensőséges kapcsolatok ápolásában.

A család: sittel tömött talaj, vagy élettel benőtt sziget?

Milyenek a mai családok? Milyenek a mai (egyre csökkenő számú) házasságok? Sittel tömött talajhoz hasonlítanak, vagy még azt is leöntötték betonnal? Nagyon remélem, hogy vannak még élettel benőtt szigetek, és ezek területe növelhető.

Káros sugárzások

arva-tvNyilvánvaló, hogy a mai gyerekek egyre növekvő mértékben családon kívüli tényezők hatása alatt állnak: tápsókat vagy mérgeket a médián keresztül szívnak magukba. Sokan közülük otthon alszanak, de nem otthon élnek. Maga a család is a képernyőn keresztül táplálkozik lelkileg és szellemileg, és az onnan átvett értékeket és mintákat adja tovább a gyerekeknek.

Káros sugárzások ellen megvéd minket az ózonpajzs. Sajnos napjainkban ez a pajzs sérült, töredezett és lyukas, nem biztosítja számunkra a teljes védelmet. Vannak ártalmas lelki hatások is, mint a horror, a pornó és az okkultizmus. Ellenük a keresztyén család védőpajzsa véd a leghatékonyabban, ahol Jézus Krisztus áll a középpontban.

Az Ő jelenlétében biztonságban lehetünk, testté létele arról győz meg, hogy fontosak vagyunk számára, Ő közvetít számunkra maradandó értékrendet, az Ő élete nyújt megfelelő magatartási és kommunikációs mintát.

Megjelent: Mértékadó, III. évfolyam 13. szám